Eenvoudig en slim archieven beheren: E-Storage Archive Vault

Blog archive vault en ibm

Door Paul Stoopendaal

Als je veel data beheert, je datastroom groeit en er lange bewaartermijnen gelden, dan heb je als organisatie intelligente oplossingen nodig. Oplossingen die kostenefficiënt zijn, optimale veiligheid garanderen en eenvoudig in het gebruik zijn. Archiefbeheer is één van de vakgebieden van E-Storage. Het adequaat archiveren van data en het juiste beheer van het archief is voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit. Daarom kiezen steeds meer organisaties ervoor om het beheer over te laten aan de echte specialisten, echter zonder dat je de grip op je archieven verliest.

Archivering, elke dag aan de orde
De levenscyclus van informatie begint vaak zonder dat je erbij stilstaat. Bijvoorbeeld met het opnemen van een video, het nemen van een monster of het meten van de buitentemperatuur. Vervolgens verfijn je de data door ze te bewerken tot een tv-programma, het monster te analyseren of het weer te voorspellen. Het resultaat publiceer je op tv, deel je met de patiënt of zet je in de weer-app. Daarna moet veel ervan naar een archief. Het grootste deel van die data gebruik je de eerste drie maanden nog wel, maar daarna veel minder. Toch wil je, ook al is het maar voor een enkele keer, er altijd gemakkelijk bij kunnen. Nog afgezien van de wetten en regels waaraan je moet voldoen om al die informatie betrouwbaar, integer en vertrouwelijk op te slaan.

Archieven doen er toe
De nieuwe archiefwet laat zien hoe belangrijk archieven zijn voor de publieke sector en onderschrijft dat archivering een belangrijk aandachtsgebied is voor alle organisaties. De wet geldt voor primair de overheidsinstanties maar kan door vitale bedrijven en andere organisaties ook als leidraad worden gebruikt om het belang van archivering te onderkennen en er naar te handelen. Archiveren doe je voor nu en voor de toekomst en dat vraagt om een goed doordachte benaderingswijze, die begint met het stellen van de juiste vragen.

Welke keuzes maak je voor een houdbare oplossing
Kies je voor een datacenter of de public cloud? En wat is dan de beschreven exit-strategie? En zijn de spelregels en kosten van vandaag ook de spelregels van morgen? Hoe betaalbaar is de archiefdienst bij een groot volume? Sluit het technisch archief aan op het functionele archief? Deze en andere kritische vragen vooraf, brengen je naar oplossingen die het best passen bij je organisatie en kunnen onverwachte kosten voorkomen. Onze oplossing is er één die naadloos aansluit op jouw behoeften als je omvangrijke, multi petabyte, archieven voor langere tijd op een juiste en veilige manier wilt bewaren tegen lage kosten.

Onze E-Storage oplossing: Archive Vault
Wij ontzorgen het beheren van jouw grote archieven met onze dienst Archive Vault. We organiseren en beheren de houdbaarheid van je data van begin tot eind, waarbij we gebruik maken van slimme technieken die o.a. weinig stroom verbruiken (Data Duurzaamheid). Dit terwijl er meerdere versies worden opgeslagen en data beschermd zijn tegen verwijderen of muteren voor het waarborgen van de integriteit. IBM Storage Archive software is één van de door ons gebruikte technieken, een geïntegreerde tape oplossing die direct, snelle toegang geeft tot gegevens, het mogelijk maakt om bestanden duurzaam toegankelijk te raadplegen en om benodigde capaciteit eenvoudig uit te breiden. En dat zijn nog maar een paar voordelen. Een voordeel dat we zeker niet onbenoemd willen laten is dat je geen kosten maakt voor de hoeveelheid data die over de lijnen gaat, zoals bij de cloud. Dit zijn de zogeheten ingress- en egress-kosten, die in een publieke cloud slecht te voorspellen zijn voor grote archieven. Bij deze oplossing is het duidelijk, je kunt kosten efficiënt grote hoeveelheden data bewaren op een veilige manier, die voldoet aan de eisen die jouw organisatie en de wet- en regelgeving stelt.

Wil je meer weten wat onze Archive Vault dienst voor jou kan betekenen? Neem contact met mij op.

Group 2824
ZOEKT U EEN OPLOSSING?

Welke uitdaging heeft uw bedrijf? Wij denken met u mee!