Voorspelbaarheid is de kritische succesfactor bij complexe datamigraties

Crowded holiday

Door Udo Brok

Bij veranderingen in de IT infrastructuur en datacenter inrichting ontkomen we niet aan datamigraties die onderdeel uitmaken van bedrijfskritische processen. Vaak zijn deze migraties relatief behapbaar zoals bij het vervangen van een storage systeem. Maar migraties kunnen ook bijzonder complex zijn door hun omvang en impact.

Denk hierbij aan het migreren van één of meerdere datacenters naar een nieuwe locatie of naar public cloud waarbij de dienstverlening op geen enkele manier in gevaar gebracht mag worden. Of migraties tussen service providers waarbij de onderliggende infrastructuur en diensten geheel anders kunnen zijn. En ook aan het migreren van data die voor, tijdens en na de migratie moet voldoen aan geldende wet- en regelgeving die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid borgen.
Naarmate de complexiteit van migraties toeneemt, gaat dit ten koste van de voorspelbaarheid in termen voor kosten en doorlooptijd en komt de haalbaarheid in gevaar. E-Storage heeft ervaring met het voorspelbaar en haalbaar maken van de meest complexe migraties van grote namen die ver over de grenzen van Nederland heen reiken.

Onze oplossing E-Storage Data Migration Services
Voorspelbaarheid betekent het minimaliseren van afhankelijkheden. Onze dienst E-Storage Data Migration Services werkt daarom met de door ons ontwikkelde Data Migration Kit. Daarmee zijn de technische en organisatorische afhankelijkheden tot een minimum beperkt. Maar voorspelbaarheid is ook keuzes maken en een strikte grens trekken tussen migratie en transitie. Bij een migratie worden systemen en data zoveel als mogelijk één op één overgezet, waardoor de migratie voorspelbaar is. Bij een transitie worden data en systemen aangepast (b.v. nieuwe versie, opnieuw ingespoeld of geconverteerd). De filosofie van E-Storage is dat een eventuele transitie voor of na de migratie plaatsvindt en niet tijdens. En ook dat de gehele migratie-keten technische en procedureel vooraf getest is op verwachte doorlooptijd. Met gezamenlijke aandacht en goede voorbereiding wordt het succes van een migratie met strikte einddatum geborgd.

De E-Storage Data Migration Kit (DMK) nader uitgelegd
Met één of meerdere door E-Storage ontwikkelde DMK’s wordt een tijdelijke migratie infrastructuur gebouwd die voorziet in tijdelijk opslag, opslag virtualisatie, replicatie en synchronisatie functies, protocol conversie functies, lijncompressie functies en dataversleuteling functies. Een DMK bestaat uit een Flightcase die onafhankelijk opereert, gebruik maakt van openstandaarden en een minimale set aan verbindingen vereist. Op deze manier zijn er geen aanpassingen nodig in de bestaande source en in de nieuwe target infrastructuur. Deze onafhankelijkheid bespaart naast kosten vooral veel tijd en maakt de tijdelijke inrichting ervan voorspelbaar. Met de DMK’s worden VM’s, bare-metal systemen en data, met of zonder storage protocol conversie, online gemigreerd over bestaande WAN en/of VPN verbindingen. Indien nodig is veilig fysiek transport van DMK’s mogelijk als onderdeel van de migratie. DMK’s zijn ontworpen om business impact te voorkomen door gebruik te maken van online migraties. Als ze al noodzakelijk zijn, dan zijn down-momenten zo kort als mogelijk.

Data Migration Software
Er kunnen geen concessies worden gedaan aan de data integriteit tijdens de migratie. E-Storage heeft daarvoor verschillende software beschikbaar afhankelijk van het type data en de manier van migreren. Bij block storage migraties wordt de integriteit geborgd met checksums en bij file storage migraties door het toepassen van hashes. Naast de integriteit is met name de snelheid én voorspelbaarheid in doorlooptijd een vereiste voor een succesvol migratie project. De door E-Storage gebruikte software is hiervoor geoptimaliseerd, ook bij heel veel kleine bestanden.
Complexe migraties zijn altijd maatwerk waarvoor wij E-Storage oplossingen bieden. Dat noemen wij veilige wendbaarheid. Wil je daar advies over? Heb je een onmogelijke migratie en wel je ons uitdagen? Wij bieden je onze beproefde en bewezen dienst: E-Storage Data Migration Services. Neem contact op voor een kennismaking.

Group 2824
ZOEKT U EEN OPLOSSING?

Welke uitdaging heeft uw bedrijf? Wij denken met u mee!