De digitale transformatie eist wendbare systemen

Large murmuration of starlings at dusk

door Udo Brok

Wat wendbaar is, weten dieren goed te verbeelden. Zoals de cheeta in lenige achtervolging van zijn prooi. Of een zwerm spreeuwen, sierlijk dansend door de avondlucht. Maar wat is wendbaarheid in de context van IT?

De noodzaak van wendbaarheid heeft alles te maken met de wereld om ons heen, die voortdurend verandert. Daarop wil je kunnen inspelen, ook met je IT-voorzieningen, die steeds meer bepalen wat je als organisatie doet, bent en kunt. De oorlog in Oekraïne, op zichzelf een verschrikkelijke gebeurtenis, laat zien hoe belangrijk het is om te anticiperen op onverwachte en ingrijpende complicaties. Zo moeten we plotseling van het Russische gas af. Hoe doe je dat met alle lopende contracten en een beperkte infrastructuur om gas van elders te betrekken? Jammer dat de gasleiding tussen Spanje en Frankrijk er nooit is gekomen; dat zou de oplossing zijn geweest om snel over te schakelen op vloeibaar gas. Maar de noodzaak werd er ooit niet van ingezien en nu bijten we op onze lip, want de aanleg ervan kost zeker vijf jaar. Dat is dus weinig wendbaar.

In de IT zie je regelmatig hetzelfde gebeuren, terwijl we midden in de digitale transformatie of zelfs revolutie zitten. Hoe vaak zie je niet dat IT-projecten stranden door verkeerde keuzes uit het verleden? Of dat een organisatie een noodzakelijk verandering niet kan opvangen? Of dat leveranciers niet meebewegen en financiële constructies zoals afschrijving tegenwerken. Wendbaarheid in IT gaat over deze aspecten. Public cloud wordt dan gezien als de grote verlosser. Voor een groot deel terecht, maar we weten inmiddels dat de rekensommetjes meestal minder goed uitpakken. En dat we niet in alle situaties gebruik kunnen maken van de cloud, die bovendien niet alle problemen rondom wendbaarheid oplost.

Maar wat dan wel te doen? Als het om eigen IT gaat, is het belangrijk dat deze flexibiliteit biedt, ondersteund door zowel het technische ontwerp als de financiële constructie. Wij noemen dat binnen E-Storage de “wendbare infrastructuur”. Daarnaast is het belangrijk om gebruik te maken van partijen die de kennis en kunde hebben om dergelijke flexibele oplossingen te bedenken, ook als het gaat om uitbesteding van werkzaamheden. Ik zie flexibiliteit als onmisbaar om doelstellingen te behalen die wendbaarheid vereisen, en welke doen dat niet? Ik word altijd heel enthousiast als we met klanten over wendbaarheid praten en hiervoor concrete en werkbare oplossingen mogen ontwikkelen. Dat deze oplossingen eveneens veilig zijn, staat voor ons buiten kijf. Samen wendbaarheid tastbaar maken, dat geeft energie!

 

Group 2824
ZOEKT U EEN OPLOSSING?

Welke uitdaging heeft uw bedrijf? Wij denken met u mee!