Data blijven, infrastructuur verandert.

Data mobility

Nieuwe keuzes over dataopslag worden vaak beperkt door het gebrek aan mogelijkheden om de bestaande data naar een nieuwe infrastructuur te migreren. E-Storage heeft zich gespecialiseerd in data mobility en datamigratie. Voor een breed scala aan data-infrastructuren van een groot aantal van onze klanten hebben wij methodes ontwikkeld om data snel en effectief te migreren. Deze datamigraties worden vaak benut om een nieuwe infrastructuur in gebruik te nemen of om specifieke storage knelpunten op te lossen. Essentieel is dat de data voortdurend beschikbaar blijven.

Het data mobility-vraagstuk structureren we in fases. Start is de voorbereiding door inventarisatie van de klantspecifieke wensen. Dit levert de input voor de te kiezen migratiemethode en -technieken. Deze worden volledig getest alvorens de daadwerkelijke migratie gaat plaatsvinden. Belangrijk daarbij is dat er voortdurend mogelijkheden blijven de migratie te pauzeren of te stoppen zonder impact op uw data. E-Storage sluit iedere migratie af met een uitgebreide evaluatie en sign-off.

Voor grote en lange-afstandsmigraties (tussen datacenters) heeft E-Storage mobiele Data Migratie Kits ontwikkeld. Deze kunnen door onze klanten worden gebruikt tijdens datamigraties om hun data leveranciersonafhankelijk binnen een locatie of over meerdere locaties heen te migreren.

Stel een vraag

Johan van Arendonk

Neem contact op met Johan. Hij beantwoordt graag uw vraag.