Markten

Betrokkenheid bij opdrachtgevers, werkelijk weten waar jullie business over gaat, daar zijn wij sterk in.

Iedere klant is anders en de ontwikkelingen in de markt gaan razend snel, daar hebben wij onze dienstverlening op aangepast. Nergens gaan we een uitdaging uit de weg, maar met onze specifieke oplossingen zijn we vooral thuis in vier sectoren.

Businessman hand using laptop computer with data host server storage icon for information exchange and transfer concept.
Bill dollar 4

Financiële instellingen

De financiële sector heeft te maken met een toenemende regeldruk en sterke marktdynamiek. Dit betekent dat een weerbare, wendbare en houdbare infrastructuur hier de hoogste prioriteit heeft. Weerbaar, ofwel een veilige omgeving, getest en up-to-date en maximaal voorbereid op cybercrime. Data die overal en altijd toegankelijk is – wendbaar – om de grote dynamiek op te vangen in een markt waar de financiële diensten elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit vraagt aanpassingsvermogen en flexibiliteit van het team en de infrastructuur. Wij leveren in deze sector hiervoor de oplossingen; van infrastructuur-assessments tot complete opleveringen van herstelplatformen.

Bank

Overheid

Overal bij de overheid worden hoge eisen gesteld aan de data-infrastructuur, zodat burgers kunnen rekenen op een betrouwbare en toegankelijke dienstverlening. Een dienstverlening, die vaak van vitaal belang is en van invloed op het dagelijks bestaan van mensen. De kwantiteit en de complexiteit van de data neemt in de overheid sterk toe. Veiligheid en privacy, de weerbaarheid van de data-infrastructuur, heeft voortdurend aandacht nodig. Het houdbaar maken en houden van de systemen vraagt om continue verbeteringsprocessen. Hiervoor hebben we doelgerichte diensten ontwikkeld, zoals Samen Elke Dag Beter. Bij diverse overheidsinstellingen hebben we onze oplossingen geïmplementeerd; van een hybride storage-aanpak tot het stabiliseren van systemen.

Hospital sign

Gezondheidszorg

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen raken steeds afhankelijker van data. Juist in de zorg is een stabiele en betrouwbare IT-omgeving van levensbelang. Een wendbare data-infrastructuur die door de hoge mate van complexiteit en grote hoeveelheden data, continu, snel, betrouwbaar, betaalbaar en beschikbaar moet zijn én op de juiste plek. Regels voor bewaartermijnen en privacy verplichten gezondheidsinstellingen tot specifieke houdbaarheid en weerbaarheid van opslag- en back-up-infrastructuren. Wij werken hier al vele jaren mee en zetten deze ervaring graag ook voor nieuwe opdrachtgevers in. Bij E-Storage zijn we speciaal voor de zorgmarkt conform NEN7510 gecertificeerd. We denken mee in oplossingen voor storage en back-up van alle generieke data, research, EPD-data en PACS-data. We leveren compute voor bijvoorbeeld EPD, ESX- en VDI-omgevingen en ook complete IaaS/SaaS diensten. Ook voor technische beheerdiensten of ransomware-vraagstukken kun je bij ons terecht.

Laptop

IT-dienstverlening

We werken graag samen met andere IT-dienstverleners. In projectteams voegen we onze specialistische kennis van hybride data-infrastructuren toe, om zo bij te dragen aan het realiseren van uitdagende IT-oplossingen. Ook bij onze eigen opdrachtgevers werken wij geregeld en graag samen met ander IT-dienstverleners. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je door de kracht van samenwerking tot betere resultaten komt. Teamwork en vakmanschap zijn onze kernwaarden. We maken ons sterk voor de inzet van specialistische vakmensen die meedenken bij vraagstukken op het gebied van o.a. architectuur en migratie. En die een gedegen en gedragen implementatieplan kunnen opstellen en dat tot een succesvol einde weten te brengen.

Group 2824

Ook jou helpen we graag verder

In deze sectoren hebben we veel en specifieke ervaring. Dus heb je een vraag of probleem? Dan is de kans groot dat wij het antwoord of de oplossing al voor je klaar hebben!