Johan Cruijff
Als je het niet ziet, kun je het ook niet snappen.

Datascan en economics

Zoals Johan Cruijff zei: je moet het eerst zien. De datascan van E-Storage inventariseert uw data en data-infrastructuur. De uitkomst biedt inzicht in onder andere de hoeveelheid data, de soort data, wanneer de data zijn gecreëerd en hoe vaak de data worden geraadpleegd. Daarnaast wordt zichtbaar waar en hoe de data worden opgeslagen. Met dit inzicht kunnen we beslissen of en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Wat helpt om goede beslissingen te nemen? Snappen wat de langetermijngevolgen zijn.

Het Economics Model laat de langetermijneffecten zien van de voorgestelde aanpassingen in de werkwijze (datamanagement) en infrastructuur. E-Storage levert inzicht via rapportages die de data in uw omgeving inventariseren. Het principe daarbij is: ‘minder is meer’. We willen u niet overladen met talloze rapportages, maar vooral interactieve rapportages leveren die ertoe doen. U kunt rapportages zelf aanpassen en vervolgens direct de gevolgen zien.

Wat betekent het anders opslaan van uw data voor uw kosten over vijf en/of tien jaar?
Wat betekent het anders opslaan van uw data voor uw kosten over vijf en/of tien jaar?

Stel een vraag

Ruud Veenman

Neem contact op met Ruud. Hij beantwoordt graag uw vraag.