Privacy verklaring

Privacy verklaring

DPO : Paul Stoopendaal
Datum : 11 mei 2018
Versie : 1.0

E-Storage B.V. (verder te noemen E-Storage) respecteert uw privacy en verklaart uw verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Ons uitgangspunt is dat we met uw gegevens omgaan zoals we willen dat met onze eigen gegevens wordt omgegaan. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. E-Storage zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat dit concreet betekent, treft u hieronder.

1. E-Storage gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan andere partijen verstrekt worden, tenzij u daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft. Wanneer u reageert op een aanvraag, zullen we de benodigde gegevens logischerwijs doorsturen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever mag deze gegevens alleen gebruiken om te beoordelen of het profiel aansluit bij de opdracht. De opdrachtgever is op zijn beurt gebonden aan wettelijke regels met betrekking tot het verwerken van de gegevens.

2. E-Storage bewaart uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

3. Alleen geautoriseerde interne medewerkers van E-Storage hebben inzage in de database met persoonsgegevens; overige medewerkers of partijen hebben geen toegang. Deze geautoriseerde interne medewerkers gebruiken de gegevens uit de database voor het zoek- en selectie functies.

4. E-Storage maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies bewaren niet uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens. E-Storage gebruikt 2 soorten cookies:

5. Functionele Sessie cookies – die zijn nodig om de website goed te laten functioneren.

6. Statistische Google Analytics cookies – die worden gebruikt om te zien welke pagina’s het meest bezocht worden en welke routes op de website worden afgelegd. Dit verschaft inzicht in het gebruik van de website waardoor we de website verder kunnen optimaliseren.

E-Storage kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Voor vragen over het Privacy Statement of uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact opnemen met E-Storage.

E-Storage BV
Burgemeester Verderlaan 11a
3544 AD Utrecht
Telefoon | 030-6084200
Mail | info@e-storage.nl