Isala klinieken Zwolle

“Data: dichtbij als het moet, ver weg als het kan”
Frank Pongers, Manager Infrastructure Services
Data: ‘dichtbij als het moet, ver weg als het kan.’

Aan het woord is Frank Pongers, Manager infrastructure services Isala klinieken

De samenwerking tussen Isala en e-storage begon in 2016 toen Isala de file- en block storage omgevingen moest vervangen e-Storage had het beste verhaal, was het beste voorbereid en had de beste technische onderbouwing. Op basis van een goed gepresenteerd projectplan heeft e-storage de aanbesteding gewonnen. Toen de file storage oplossing vanuit de fabrikant vervolgens niet toereikend bleek heeft team Healthcare een positieve rol gespeeld in de discussie met de leverancier en het oplossen van het probleem.

Frank Pongers (Manager Infrastructure Services, Isala klinieken) heeft meer rust als hij weet dat de data zowel veilig opgeslagen als snel benaderbaar zijn. “Onze focus is een stabiele omgeving zodat mensen kunnen werken. We hebben meer dan 3800 werkplekken en daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat spreekuren door kunnen gaan en OK’s kunnen draaien. e-Storage heeft ons geholpen om de storage omgeving van Isala stabiel te krijgen met een maximale beschikbaarheid en performance.”

“De hoeveelheid data wordt in de toekomst de grootste uitdaging.”

2018 staat voor een groot deel in teken van de transitie naar een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Chipsoft met een go-live in november van dit jaar. Er komen steeds meer data beschikbaar door nieuwe en geavanceerde (beeld)technologie, daarnaast gaan patiënten in de toekomst zelf ook meer data aanleveren door onder andere zogenaamde wareables en andere toepassingen vanuit de thuisomgeving. Bovendien komen in de toekomst niet alle patiënten noodzakelijkerwijs meer naar het ziekenhuis toe. Patiënten voelen zich meer op hun gemak in hun thuissituatie en het scheelt, met name voor chronische patiënten, een hoop stress rondom een bezoek aan het ziekenhuis. Hierop moeten de zorgprocessen worden aangepast die we vanuit ICT ondersteunen. Dit alles valt onder Connected Care. Isala bereidt het nieuw te bouwen ziekenhuis in Meppel voor op deze nieuwe werkwijze.

Om het hoofd te kunnen bieden aan alle data die ICT op zich af krijgt, is het noodzakelijk data te gaan categoriseren en te bepalen waar deze worden opgeslagen. Maar wat voor de één belangrijk is, is dat voor een ander niet. We moeten een route voor dataclassificatie uitstippelen. Hoe maken we informatie die nodig is, per direct beschikbaar? Gelukkig delen we deze vraagstukken met andere ziekenhuizen. Daarnaast gaan we ervan uit dat team Healthcare ons hierin ook zal adviseren en ondersteunen.

Groeien in de rol van dataspecialist

Door Rikus van de Kolk

Isala is een mooi ziekenhuis om voor te werken. Onder het motto ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’, willen ze de beste zijn in hun werk.

In 2017 heeft team Healthcare Isala begeleid bij het vervangen van de File- en Blockstorage. Het ene traject is bijna vlekkeloos verlopen het andere traject kende behoorlijke wat tegenslagen tijdens de implementatie door softwarematige beperkingen van de aangekochte systemen. Vervelend als dat gebeurt natuurlijk. Wij hebben Isala op alle mogelijke manieren, dag en nacht ondersteund om het migratie stuk soepel te laten verlopen en de impact op de business tijdens calamiteiten tot een minimum te beperken. Uiteindelijk hebben we samen met de fabrikant een stabiele en betrouwbare omgeving voor Isala opgeleverd.

We hebben zeker gemerkt dat Isala onze inzet en betrokkenheid enorm heeft gewaardeerd. Inmiddels hebben we een 3e project voor een back-up levering gedaan. Deze verliep gelukkig vlekkeloos. Doordat we elkaar zo goed hebben leren kennen hebben we een echte vertrouwensband gekregen met Isala. Eentje waar we in de toekomst graag verder op willen bouwen!

De komende jaren staan we met ons healthcare team voor de uitdaging hoe we onze klanten kunnen adviseren over de mogelijkheden van data én de waarde ervan. Denk daarbij aan vragen zoals: waar komen data vandaan? Wat is de relevantie van verschillende data? Hoe lang moeten deze data bewaard blijven? Hoe kunnen we deze data kwalificeren en classificeren; op basis van beschikbaarheid, performance, wet en regelgeving, privacy etc?

We zitten bovenop de ontwikkelingen rondom deze vraagstukken en praten hierover met klanten, fabrikanten en beleidsmakers. Zo groeien we naar de rol van data-specialist en gesprekspartner voor de zorgsector.

Om een relatie op te bouwen moet je er zijn op de momenten dat het even niet zo lekker gaat

“De komende jaren staan we met ons healthcare team voor de uitdaging hoe we onze klanten kunnen adviseren over de mogelijkheden van data én de waarde ervan.”
Rikus van de Kolk
Healthcare
Contact Rikus van de Kolk Lees de blog van Rikus van de Kolk