Van Lanschot Kempen

“Op basis van onze vraagstukken verwachten we dat e-Storage ons op maat adviseert en met kennis en kunde voorloopt in de ontwikkelingen.”
Remco Coster, directeur ICT, van Lanschot Kempen
Samen op reis

Aan het woord is Remco Coster, directeur ICT bij Van Lanschot Kempen.

“Van Lanschot Kempen is de oudste, onafhankelijke wealth manager van Nederland, gericht op opbouw en behoud van vermogen. Meeveranderen en meebewegen met veranderende omstandigheden zit in ons DNA. Wij noemen dat ook wel “gespecialiseerd in de toekomst sinds 1737”. Klanten verwachten van ons persoonlijke aandacht en vakmanschap, ondersteund door uitstekende service en moderne toepassingen.

In de financiële sector heeft ICT een hele belangrijke, ondersteunende rol. We investeren volop in vernieuwing en verbetering. Digitale toepassingen zijn geen doel op zich, maar maken het wel mogelijk om altijd beschikbaar te zijn als de klant daar behoefte aan heeft. ICT is daarmee het fundament onder onze dienstverlening.
Een aantal jaar geleden waren we op zoek naar een nieuwe IT-partner voor opslag en backup van data. In de wetenschap dat juist die data steeds belangrijker worden moet je jezelf afvragen wat je nodig hebt, nu en in de toekomst. Wat zijn de veranderingen, wat zijn de nieuwe technieken? Hoe gaan we mee met de snel veranderende markt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze mensen daarin voorop blijven lopen?

Team Finance is de sparringpartner voor onze IT-datatoekomst. Op basis van onze vraagstukken verwachten we dat zij ons op maat adviseren, dat ze vooroplopen in de ontwikkelingen van kennis en kunde. De markt scannen en durven te investeren in nieuwe technieken die voor ons belangrijk zijn of worden.
Maar ook als team Finance geen specifieke ervaring heeft op een bepaald gebied kunnen we elkaar verder helpen. Je kunt elkaar aanvullen vanuit verschillende kennis en kernkwaliteiten. De discussie aangaan als je verschillende oplossingsrichtingen ziet. Niet bang zijn om het oneens te zijn.

We maken de reis samen.”

Eerst inventariseren, dán keuzes maken

Door Koen Timmermans

Van Lanschot stelde e-Storage een vraag voor een nieuwe storage- en back-up infrastructuur. Daar hebben we veel ervaring in. We weten wat er op de markt is en voor welke prijs, maar iedere relatie krijgt van ons een op maat advies en oplossing. Alvorens Van Lanschot te adviseren, interviewden we de 12 storage- en backup beheerders. Hierdoor kregen we een goed inzicht in de requirements die voor hun belangrijk zijn.

Vervolgens organiseerden we een aantal workshops om de opgehaalde inzichten gezamenlijk te bespreken. Sommige medewerkers stelden andere eisen en wensen dan andere collega’s, maar er waren ook voldoende overeenkomsten. In de workshops is bepaald wat de groep belangrijk vond. Zo ontstond consensus over requirements. Daarmee ging e-Storage vervolgens de uitvraag doen.

We hebben een uitvraag gedaan naar leveranciers die het beste aansloten bij de requirements voor de storage en voor de back-up. Voor allebei zijn er 3 geselecteerd. De voorstellen hebben we opnieuw in een workshop met de medewerkers van Van Lanschot besproken. Zo kwamen we tot de keuze voor Rubrik voor back-up en Tintri voor Storage.

Beide producten staan bekend om hun eenvoud aan implementatie en de eenvoud van beheren. Dat was voor Van Lanschot een van de redenen om voor deze producten te kiezen. De leveranciers hebben de implementatie, die binnen een halve dag werd gerealiseerd, gedaan onder begeleiding van team Finance en Van Lanschot.

Goed contact met de klant maakte het mogelijk om eerst zorgvuldig en in overleg te inventariseren. In gezamenlijk overleg konden we, in een korte periode, een weloverwogen keuze maken voor de nieuwe systemen

Eerst inventariseren, dán keuzes maken

“Goed contact met de klant maakte het mogelijk om eerst zorgvuldig en in overleg te inventariseren.”
Koen Timmermans
teamcoach
Finance
Contact Koen Timmermans Lees de blog van Koen Timmermans