Team Government & Outsourcing

Trends en ontwikkelingen

Zowel bedrijven als overheden beschikken over steeds meer data, en maken daar ook steeds geavanceerder gebruik van. Door alle beschikbare data op de juiste manier te combineren, kunnen namelijk niet alleen operationele taken geautomatiseerd worden, maar ook betere tactische en strategische beslissingen worden genomen.

Benut u al uw data om klanten weer centraal te stellen?

In de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw was de klant koning. Door de snelle economische groei van bedrijven in de jaren daarna verschoof de focus van de klant naar de ontwikkeling van producten en diensten. Met slimme campagnes werden deze in de markt gezet. De digitale transformatie van de afgelopen jaren zorgt voor veel meer interactie tussen klanten en bedrijven. Bedrijven kunnen zich niet meer verstoppen voor kritische feedback via onder andere sociale media. Daardoor vragen ze zich steeds vaker af hoe ze de gedeelde inzichten kunnen benutten voor product- en dienstontwikkeling en voor een betere relatie met klanten.

Ook de overheid maakt steeds geavanceerder gebruik van beschikbare data. Je kunt als burger een foto naar de gemeente sturen van een gevaarlijk gat in het wegdek. Zodra de informatie digitaal is verwerkt komt deze beschikbaar voor alle gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij de reparatie. Twee voordelen: 1. burgers sturen direct het werk van de gemeente aan. 2. er kan onmiddellijk een geautomatiseerd proces worden gestart voor het vervolgtraject. Door de foto’s is schouwen niet meer nodig. Er is meteen duidelijk wat er moet gebeuren, welk materiaal nodig is en welke aannemer dit kan uitvoeren.

‘De klant opnieuw centraal’ heeft veel impact op de inzet van IT. Denk maar aan de toepassing van ‘the Internet of things’ bij Prorail. Prorail plant het onderhoud aan het spoor aan de hand van data van sensoren die wegen hoe zwaar treinstellen belast zijn. Dezelfde data geven reizigers inzicht in de bezetting van de coupés; de zwaardere coupés zijn voller. Door deze informatie direct via een app beschikbaar te stellen kunnen reizigers een rustiger plekje zoeken. Om data te kunnen presenteren in een app waar klanten voordeel van kunnen hebben zijn andere vormen van IT nodig. De data moeten direct beschikbaar zijn en de infrastructuur moet daarop zijn ingericht; die moet dus open en flexibel zijn.

E-Storage helpt bij het organiseren van de databronnen en het veilig kunnen samenbrengen van de benodigde data. Meer weten? Neem dan contact op met Stijn Jansen (sjansen@e-storage.nl).

Toekomst voorspellen op basis van data?

Bent u in staat de toekomst te voorspellen? Er is meer mogelijk dan u denkt, uitgaande van informatie die u al in uw bezit heeft! Realtime decision making gaat over het kunnen nemen van snelle besluiten op basis van beschikbare data. De zelfrijdende auto is hiervan een goed voorbeeld. Een zelfrijdende auto moet over de juiste sensoren, informatie en functionaliteiten beschikken om automatisch beslissingen te kunnen nemen.

Een ander voorbeeld is de zelfrijdende trein. Deze neemt vooralsnog uitsluitend operationele beslissingen. Door het combineren van verschillende databronnen kan een trein efficiënter rijden. Dan neemt de veiligheid op het spoor toe en bespaart de spoorvervoerder onderhoudskosten. Prorail gaat hier dit jaar de eerste proeven mee doen.

Met behulp van machine learning technieken en beschikbare inzichten kunnen grote hoeveelheden tactische en strategische informatie worden verzameld. Als je genoeg informatie hebt, kun je niet alleen de juiste operationele beslissingen nemen maar misschien zelfs de toekomst voorspellen. We weten dan wat klanten willen en kunnen bovendien anticiperen op wat ze gaan doen. Realtime decision making lukt alleen als alle relevante data op het juiste moment beschikbaar zijn.

Heeft u een vraag over het slim combineren van uw data? Neem dan contact op met Neem dan contact op met Stijn Jansen (sjansen@e-storage.nl)

Gemeente Purmerend

“Het is fijn te kunnen rekenen op een betrouwbare partner”
team Infrastructuur en werkplekbeheer, Gemeente Purmerend
Lees dit klantverhaal