Team healthcare

Trends en ontwikkelingen

Zeker in de gezondheidszorg is betrouwbare gegevensuitwisseling van levensbelang. Op alle niveaus zijn afspraken nodig om veilige en betrouwbare data-uitwisseling te faciliteren. Ten behoeve van de zorginstelling, maar vooral ook om zorg op maat te bieden voor de patiënt zijn Value Based Healthcare en zorgnetwerken in opkomst.

Het protocol de deur uit?

Patiënten die bij een arts in het ziekenhuis terecht komen, volgen een vast patroon: een gesprek met de arts, een onderzoek en vervolgens opnieuw contact met de arts voor de gestelde diagnose. Na de diagnose volgen patiënten het traject dat bij het ziektebeeld hoort. Omdat iedere beroepsgroep richtlijnen heeft vastgelegd per indicatiegebied, staan de trajecten vast volgens de protocollen. Maar: een route die logisch is voor de arts, is niet altijd het meest prettig en efficiënt voor de patiënt.

Bij oncologische behandelingen bijvoorbeeld, ervaren patiënten dat de tijd tussen onderzoek en uitslag van grote invloed is op hun welbevinden. Deze wachttijd is, los van de kwaliteit van het medisch onderzoek, van essentiële waarde voor een patiënt. Het verschuiven van de focus op elementen die van waarde zijn voor het welbevinden van de patiënt (met gelijkblijvende kosten) heet Value Based Healthcare (VBHC). Het doel van VBHC is om de kwaliteit van het zorgproces door een patiënt als beter te laten ervaren.

Zo zien wij dat ook bij onze IT-oplossingen. Team Healthcare wil klanten bedienen op basis van Value Based IT. Daarbij gaat het niet alleen om de IT-technieken, maar vooral om de toegevoegde waarde die we kunnen leveren aan uw business proces.

Heeft u interesse in een Value Based IT oplossing voor uw volgende project? Neem dan contact op met Gerrit Lutke Schipholt, glutkeschipholt@e-storage.nl 

Uitwisselbaarheid van data is key

Als een patiënt van het ene naar een ander ziekenhuis gaat, worden onderzoeken vaak herhaald. Het ‘andere’ ziekenhuis wil bijvoorbeeld graag een nieuwe foto, ook al is deze foto in het eerste ziekenhuis al gemaakt. Omdat de systemen van ziekenhuis A geen gegevens kunnen uitwisselen met de systemen van ziekenhuis B, moeten onderzoeken dikwijls opnieuw. Dit resulteert niet alleen in extra kosten; voor de patiënt is het erg onplezierig. Om verbetering te brengen in de beleving van de patiënt en (onnodige) kosten terug te dringen, is het van belang dat zorginstellingen gegevens kunnen uitwisselen. Dat heet interoperabiliteit.

Aangezien alle geleverde zorg deel uitmaakt van een zorgketen, is het belangrijk dat alle informatie die relevant is voor de behandeling toegankelijk is voor alle behandelaren in deze zorgketen. In de huidige tijd is de patiënt zelf een actieve deelnemer in deze keten en staat hierbij ook nog centraal. Daardoor is een lineaire zorgketen niet meer geschikt, maar zijn zorgnetwerken het passende antwoord. Interoperabiliteit is dus een vereiste om te komen tot VBHC en Personalized Medicine (‘op maat’-zorg).

 

UMCU

“E-Storage is super up-to-date met kennis van verschillende toepassingen, denkt out-of-the-box en komt snel met simpele oplossingen”
Martijn Klavers, ICT Engineer, UMCU
Lees dit klantverhaal