Onze visie

Samen op weg naar de ideale hybride data-infrastructuur

De digitale transformatie brengt een aantal fundamentele veranderingen met zich mee die nieuwe eisen stellen aan de wendbaarheid, weerbaarheid en houdbaarheid van data en data-infrastructuren.
Wij werken hieraan op het gebied van opslag, protectie, herstel, informatiebeveiliging, cyberweerbaarheid, integratie, migratie en archivering.

Veilig wendbaar in een wereld die verandert

Het digitale systeem heeft vergaande impact op het leven van de mens. Wij worden er door beïnvloed en beïnvloeden het zelf door de behoeften, eisen en de dynamiek daarvan. Deze transformatie vereist wendbaarheid van het digitale systeem zelf en de daaraan gebonden data en data-infrastructuren. Een veilig wendbare data-infrastructuur is noodzakelijk voor elke verandering of opschaling. Je wilt je kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, maar ook een goede en veilige infrastructuur behouden, die je data op elk moment snel en betrouwbaar beschikbaar stelt op de juiste plek. Data voor je laten werken, zonder dat de techniek een beperkende factor is, binnen randvoorwaarden van planning en budget: dat is wat wij voor jou kunnen betekenen. E-Storage ontwikkelt data infrastructuur oplossingen die voldoen aan technische, functionele en financiële wendbaarheid.

Group 3148

Flexibel weerbaar in een wereld vol dreigingen

Onze afhankelijkheid van het digitale systeem, dat soms kwetsbaar blijkt te zijn, wordt groter en groter. Steeds vaker worden we opzettelijk getroffen door kwaadwillende. Cyberaanvallen zijn het nieuwe normaal en op internationaal niveau worden cyberconflicten uitgevochten. Dat maakt de we onze ogen niet kunnen sluiten voor de risico’s die onze digitale afhankelijkheid met zich meebrengt. Niet alleen vanuit gezond verstand en maatschappelijke verantwoordelijkheid maar ook door Europese wetgeving ontkomen we er niet aan ons weerbaar te maken. E-Storage heeft veel kennis en ervaring met het weerbaar houden en met het snel en adequaat herstellen van data en data-infrastructuren.

Group 3149

Dynamisch houdbaar in een wereld die voortraast

Veel informatie is digitaal. Deels zijn deze data vluchtig, een ander deel blijft jarenlang relevant of is gebonden aan lange bewaartermijnen waarbij de toekomstige bruikbaarheid gewaarborgd moet zijn. Ook ons erfgoed wordt gedigitaliseerd en er ontstaat nieuw digitaal erfgoed wat allemaal bewaard moet worden. In onze snelle wereld zijn we gewend om over opslag en archivering korte termijn beslissingen te nemen, terwijl deze beslissingen voor de lange termijn en zo niet voor eeuwig consequenties hebben. Hoe houdbaar zijn jouw data en data infrastructuren als je naast de exploitatiekosten, de groei, energiekosten, maatschappelijke verantwoordelijkheid (o.a. CO2 uitstoot) en concurrentiepositie in ogenschouw neemt? E-Storage werkt aan oplossingen waarbij opslag en archieven duurzaam toegankelijk zijn en dat gedurende de bewaartermijn de integriteit, toegankelijkheid en de authenticiteit gewaarborgd zijn.

Group 3150
Mask group

Zo zien wij de veranderende wereld. En jij?

Screenshot 2023 08 10 at 15.57 1