Cyber Recovery Services

Cyberdreigingen en herstel na calamiteiten, wij bieden veilige oplossingen

E-Storage heeft jarenlange ervaring met het inrichten en testen van herstelvoorzieningen en weet als geen ander de vertaalslag te maken van dreigingen en risico’s naar mitigerende maatregelen en oplossingen.

Screenshot 2023 08 10 at 15.03 3
Onze oplossing E-Storage Cyber Recovery Services

De wereld verandert snel en stelt steeds hogere eisen aan de bedrijfscontinuïteit. Bescherming is nodig tegen cyberdreigingen, net als voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, zoals DORA en NIS2. Deze regels benadrukken hoe belangrijk het is om actie te ondernemen, de zaken op orde te hebben en voorbereid te zijn op het ergste scenario. Het inrichten en testen van herstelvoorzieningen en de vertaalslag maken van dreigingen en risico’s naar mitigerende maatregelen en oplossingen, is onze expertise. Door onze vakkundigheid op het gebied van cyberdreigingen, informatiebeveiligingsrisico’s, wet- en regelgeving en technische en organisatorische aspecten, zijn we in staat om deskundig advies te geven en effectieve oplossingen te realiseren. Dat noemen wij flexibele weerbaarheid. We bieden vier afzonderlijke diensten aan, die elk separaat kunnen worden afgenomen.

E storage web diensten assess

E-Storage Cyber Recovery Assessment

Wij toetsen je bestaande plannen voor bedrijfscontinuïteit met de realiteit waardoor risico’s inzichtelijk worden en we geven concrete aanbevelingen tot verbetering.

E storage web diensten plan

E-Storage Cyber Recovery Plan

Een onafhankelijk advies dat wij leveren betreffende de noodzakelijke wijzigingen en aanvullingen in jullie bestaande IT-landschap en de organisatie ervan. Deze oplossingen en inspanningen zijn gebaseerd op de eisen die gesteld worden aan producten, processen en inrichting.

E storage web diensten solution

E-Storage Enterprise Data Recovery Solution

We realiseren samen met jullie de data recovery oplossing in termen van de acquisitie van middelen, de installatie plus inrichting daarvan en het concretiseren van processen en procedures. Met optimale cyberweerbaarheid als resultaat.

E storage web diensten manaservice

E-Storage Data Recovery Management Service

Deze dienst zorgt voor het up-to-date houden van hardware, software en procedures van je cyber recovery oplossing, dit doen we in teamverband met jou als opdrachtgever. We opereren op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

E-Storage Cyber Recovery Assessment

E-Storage heeft gedegen ervaring met het toetsen van bestaande plannen van opdrachtgevers aan de realiteit van de cyberdreigingen van vandaag. Vanzelfsprekend weten we alles over de wettelijke eisen die gesteld worden. En zijn wij ervaren in het verkrijgen van helderheid over de gewenste kaders voor bedrijfscontinuïteit van de organisatie zelf.

E storage web diensten assess
Hoe kunnen we je van dienst zijn?

Met het Cyber Recovery Assessment inventariseert E-Storage de eisen vanuit de business uitgaande van een desastreuse cyberaanval. Samen met wettelijke normen en ketenafhankelijkheden stellen we hiermee een referentiekader op waaraan de bestaande plannen voor bedrijfscontinuïteit wordt getoetst. Hieruit volgt een overzicht met geconstateerde risico’s en we geven concrete aanbevelingen tot verbetering. Wil je meer weten, neem contact op; bekijk onze cases of vraag de brochure aan.

E-Storage Cyber Recovery Plan

E-Storage is een ervaren adviseur op het gebied van cyberherstelplannen. We weten wat nodig is om producten, processen en procedures zo te ontwerpen dat ze weerbaar zijn en blijven. Onze adviezen zijn altijd leverancier onafhankelijk.

E storage web diensten plan
Hoe kunnen we je van dienst zijn?

Met Cyber Recovery Plan adviseert E-Storage over oplossingen en inspanningen om verbeteringen te realiseren. Nadat in een assessment is vastgesteld welke verbeteringen nodig zijn om risico’s te beperken en te voldoen aan wettelijke normen, wordt er een realisatieplan opgesteld. Dit omvat voornamelijk de noodzakelijke wijzigingen en aanvullingen in het bestaande IT-landschap en de organisatie ervan. We nemen de bestaande situatie als uitgangspunt en stellen wijzigingen voor uitgedrukt in eisen die gesteld worden aan producten, processen en inrichting. Die vertalen we naar oplossingen en inspanningen. Het gaat hier om een onafhankelijk advies waarin aanvullende investeringen product- en leverancier onafhankelijk worden beschreven. Wil je meer weten, neem contact op; bekijk onze cases of vraag de brochure aan.

E-Storage Enterprise Data Recovery Solution

E-Storage heeft alle kennis en kunde in huis om samen met opdrachtgevers de plannen te realiseren. Implementatie van de ontworpen oplossingen en voorgestelde inspanningen. We dragen zorg voor de acquisitie, installatie en inrichting van de benodigde middelen en concretiseren processen en procedures.

E storage web diensten solution
Hoe kunnen we je van dienst zijn?

Enterprise Data Recovery Solution is onze dienst waarbij we projecten realiseren die gaan over de acquisitie van middelen, de installatie en inrichting daarvan en het concretiseren van processen en procedures. Het resultaat van deze projecten is altijd een data recovery oplossing die aantoonbaar voldoet aan de vooraf gestelde eisen en waardoor de cyberweerbaarheid gewaarborgd is. We zijn sterk in realisatiekracht en doen dat in teams waarin alle benodigde disciplines van zowel onze vakmensen als jullie specialisten, aanwezig zijn.  Wil je meer weten, neem contact op; bekijk onze cases of vraag de brochure aan.

E-Storage Data Recovery Management Service

E-Storage is er van overtuigd dat continue verbeteren onmisbaar is voor gedegen cyberweerbaarheid en dat dit alleen werkt als je in teamverband op operationeel, tactisch en strategisch niveau samenwerkt. Daarom is één van onze specialisaties onze Data Recovery Management Service waarbij we zorgdragen voor het up-to-date houden van hardware, software en procedures van cyber recovery oplossingen.

E storage web diensten manaservice
Hoe kunnen we je van dienst zijn?

E-Storage Data Recovery Management Service is heeft als uitgangspunt dat je data recovery oplossingen constant paraat zijn. We houden hardware, software en procedures up-to-date en testen deze regelmatig op cyberweerbaarheid. Het moet steeds aantoonbaar zijn dat herstel mogelijk is in geval van een cybercalamiteit. Bovendien passen we de data recovery oplossing aan bij bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving, verscherpte bedrijfseisen en niet te vergeten steeds geavanceerdere cyberdreigingen. We bieden de aandacht, kennis en kunde die hiervoor nodig is. Naast het operationeel houden van de data recovery-oplossing, borgen we de effectiviteit ervan door tactische en strategische overleggen. Besluiten die hieruit voorkomen worden door ons opgevolgd. Wil je meer weten, neem contact op; bekijk onze cases of vraag de brochure aan.