Data Infrastructure Management

Infrastructuren veilig laten meebewegen met markt en bedrijf

E-Storage heeft kennis en kunde om organisaties te ontzorgen bij het beheer van data infrastructuren. Wij hebben daarvoor innovatieve diensten die zorgen dat bedrijfsprocessen niet stilvallen. Ook niet in het geval van calamiteiten.

Problem solvers
Onze oplossing E-Storage Data Infrastructure Management

Informatie is onmisbaar in onze samenleving. Daarvoor vormen data en informatiesystemen het kloppende hart en het slimme brein van organisaties. Ze hebben voortdurend aandacht nodig om te zorgen dat bedrijfsprocessen niet stilvallen. Dat betekent niet alleen incidenten oplossen, capaciteiten bewaken, updates uitvoeren en problemen voorkomen, maar ook voorbereid zijn op grote calamiteiten zoals cyberaanvallen, rampen of storingen. En natuurlijk moeten infrastructuren meebewegen met de veranderende behoeften van organisaties. Het besef om hier invulling aan te geven is er, alleen ontbreken soms de middelen, maar zeker de mensen met de juiste kennis en kunde die hier invulling aan kunnen geven. E-Storage ziet dit als een steeds grotere uitdaging waarvoor passende maatregelen en oplossingen nodig zijn. Het vereenvoudigen en automatiseren van IT en data infrastructuren kan daarbij al flink helpen. En het uitbesteden van beheer en herstelbaarheid op flexibele manier (op basis van behoefte) bij een specialist zoals E-Storage, zodat bedrijfscontinuïteit altijd geborgd is. Dat noemen wij wendbaar, weerbaar en houdbaar zijn. We bieden vier afzonderlijke diensten aan.

.

E storage web diensten managem

E-Storage Data Management Service

Wij houden samen met jullie of volledig ontzorgt jullie data infrastructuren operationeel gezond en zorgen er ook voor dat ze dat blijven.

E storage web diensten flex

E-Storage Data Flex Service

Tijdelijk extra bemensing nodig? Daar geven invulling aan met de Data Flex Service.

E storage web diensten recovery

E-Storage Data Recovery Service

Aantoonbaar herstel, wat vaak wettelijk verplicht is of ieder geval een must, regelen en beheren wij inclusief het periodiek testen van herstelbaarheid.

E storage web diensten improvement

E-Storage Data Improvement Service

Het aanbrengen van structurele verbeteringen die de beheersbaarheid en betrouwbaarheid van jullie data infrastructuren verhogen, daar in zijn wij vakkundig.

E-Storage Data Management Service

E storage web diensten managem
Hoe kunnen we je van dienst zijn?

Met E-Storage Data Management Service wordt er door ons voor gezorgd dat jullie data infrastructuren operationeel gezond zijn en blijven. Wij zorgen voor het afhandelen van incidenten, voeren changes uit en houden de infrastructuur up-to-date en gezond. De Data Management Service is de basis voor de Data Flex Service en Data Recovery Service.
E-Storage heeft gedegen ervaring met het beheren van data infrastructuren voor opdrachtgevers. We zijn elke dag beschikbaar met een team deskundige vakmensen dat ervaren is in effectieve samenwerking om zo het beste in elkaar naar boven te halen. Alleen zo kunnen we samen met onze klanten zorgen dat hun infrastructuur altijd volledig ten dienst staat van hun bedrijfscontinuïteit. Wil je meer weten, neem contact op!

Cases

Bekijk direct onze Data Management Service cases.

Beproefd&bewezen, ons verhaal over een inspirerend project

E storage casus asr

E-Storage Data Flex Service

E storage web diensten flex
Hoe kunnen we je van dienst zijn?

Met E-Storage Data Flex Service zorgen wij dat er kennis en kunde beschikbaar is voor wijzigingen met impact in jullie data infrastructuur of andere situaties die tijdelijk om meer of andere aandacht vragen van. We zetten extra mankracht in bijvoorbeeld in het geval van grote projecten of tekort aan mensen. Dat maakt het makkelijker om mee te bewegen bij veranderende behoeften van in bedrijfsvoering.  E-Storage heeft een sterk team van vakmensen met specialistische kennis.  Wil je meer weten, neem contact op!

E-Storage Data Recovery Service

E storage web diensten recovery
Hoe kunnen we je van dienst zijn?

Het aantoonbaar kunnen herstellen is voor financiële instellingen vanaf 2025 een plicht (DORA act) en voor alle andere organisaties is het in toenemende mate een must (NIST2). Aantoonbaar herstel mogelijk maken, is wat wij doen met Data Recovery Service. Back-up herstel, herstel na een ramp (DR) of herstel na een cyberaanval. Wij zorgen voor de benodigde procedures, de correcte inrichting en het regelmatig testen van herstelbaarheid, zodat je aantoonbaar herstel geregeld is. E-Storage heeft alle kennis en kunde in huis om samen met opdrachtgevers aantoonbaar herstel mogelijk te maken. Wil je meer weten, neem contact op!

E-Storage Data Improvement Service

E storage web diensten improvement
Hoe kunnen we je van dienst zijn?

Het adviseren over structurele verbeteringen die de beheersbaarheid en betrouwbaarheid van jullie data infrastructuren verhogen, dat doen we met deze service. Daarvoor wordt eerst inzicht gegeven in de bestaande inrichting en beheer (ASIS) en wordt er een verbetervoorstel gemaakt. Na gezamenlijke consensus vertalen we het verbetervoorstel naar een ontwerp (TOBE). En we leveren de benodigde infrastructuurmiddelen en expertise om de deze in te richten, te migreren en op te nemen in de Data Management Service. E-Storage is er van overtuigd dat gedegen infrastructuren zijn gebaseerd op beheersbaarheid en betrouwbaarheid. Daarom is het verbeteren daarvan één van onze specialisaties. Wil je meer weten, neem contact op!