Algemene voorwaarden

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de Voorwaarden NLdigital 2020 zoals gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht van toepassing en deze sturen wij u op verzoek kosteloos toe.

U kunt ook een PDF-bestand downloaden van hier.