In verbinding sta je verschrikkelijk sterk

Safety knot, white rope

door Frans Blankert

Omdat we mensen zijn, zoeken we naar verbinding met elkaar. Saamhorigheid. Daarom is verbinding je kostbaarste goed; iets om te koesteren. Het is de basis van onderling vertrouwen. Verbinding is praten en luisteren en elkaar aanvoelen. Je hebt er afstemming voor nodig. Je moet als het ware met elkaar op dezelfde golflengte komen te zitten.

Maar hóe je verbinding krijgt, is nog niet zo gemakkelijk.

Het woord team suggereert dat er samenwerking is tussen de leden ervan, maar in de praktijk gebeurt dat vaak anders. Je ziet dat teamleden graag alleen werken. Ze voelen zich wel verantwoordelijk, maar alleen voor eigen hun deel en gaan ervan uit dat de optelsom van individuele verantwoordelijkheden het gewenste resultaat oplevert. Als een team zo werkt, is het geen wonder dat de uitkomst van het project soms teleurstellend is.

Om omvangrijke projecten binnen de gewenste termijn te kunnen afronden, stellen we bij E-Storage teams samen van zowel mensen bij de klant als onze eigen collega’s. Verbinding creëren is dan de eerste prioriteit. De Lean-methode maakt dit mogelijk door structuur aan te brengen en door het proces te visualiseren.

Zo maken we zichtbaar wie wat doet, wat de afhankelijkheden zijn en wanneer we iets aan elkaar kunnen overdragen. Met elkaar zijn we in zo’n team ineens superslim en supervaardig en verzetten we samen bergen werk. Niet zelden gebeurt het dat zulke ‘pop-up’-teams hun opdrachten sneller afronden dan aanvankelijk was gepland.

Alle teamleden reageren er enthousiast op. Als je een groot project echt met elkaar doet, zeggen ze, wordt groot en veel ineens prettig en overzichtelijk. Dan pas merk je dat je je werk niet alleen hoeft te doen. Het is heel fijn als je samen resultaten boekt.

 

Group 2824
ZOEKT U EEN OPLOSSING?

Welke uitdaging heeft uw bedrijf? Wij denken met u mee!